Keresés
Generic filters

Távhőszolgáltatás

Rólunk

A T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. tevékenysége az elmúlt évek során igazán sokrétűvé vált. A Társaság Tatabánya és Baj község távhő- és használati melegvíz szolgáltatását végzi, emellett főbb tevékenységei közé sorolható az ingatlangazdálkodás és – fejlesztés, karbantartás, a társasházkezelés, közterület-kezelés, temető üzemeltetés és temetkezési szolgáltatás, valamint a létesítményüzemeltetés.

A T-Szol Zrt. a települések lakásállományából Tatabányán mintegy 23.000 lakossági fogyasztót lát el távhő- és használati melegvíz szolgáltatással általános közüzemi szerződés keretében. Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma megközelíti a 4000, illetve az egyedi hőmennyiség mérő alapján elszámolt fogyasztók száma meghaladja az 1400 főt. A nem lakossági felhasználók száma közel 1.000. Külön kezelt ellátott intézmények száma több, mint 100. Bajon közel 300 lakásban biztosít távfűtést és használati melegvizet a Társaság. A tatabányai távfűtő vezetékhálózat teljes hossza több mint 200 kilométer, ebből primer csővezeték 127 kilométer, szekunder csővezeték 80 kilométer. A fűtött légköbméter: meghaladja a 3.300.000 lm3-t. A hőenergia 449 fogyasztói hőközponton keresztül jut el a felhasználókhoz. A primer csővezetékekben télen 2.200-1.300 tonna fűtővíz kering óránként. Az előremenő vezetékeken a fűtőközeg hőfoka a 135 Celsius fokot is elérheti, a visszatérő ágban a hőmérséklet 70 fok. Nyári üzemmódban a keringetett vízmennyiség 900-600 tonna óránként, 65 illetve 52 fokos fokos hőmérsékleten. A vezetékrendszerben a gerincvezetékek névleges nyomása 25 bar, míg a hőközpontok bekötő vezetékei 16 bar nyomásfokozatúak.

Kapcsolat

Központi Ügyfélszolgálat

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 7 – 19 óráig
Kedd: 8 – 16 óráig
Szerda: 8 – 16 óráig
Csütörtök: 8 – 16 óráig
Péntek: 8 – 12 óráig
Online időpontfoglalás
Intézhető ügytípusok

Gyakori kérdések

Az alapdíjat a távhőszolgáltatás folyamatos biztosításáért és a távhőszolgáltatás igénybevételéért számlázza a szolgáltató. Az alapdíj a távhőszolgáltatás azon állandó költségeire biztosít fedezetet, amely a hőtermelő és hőszolgáltató berendezések, távhővezetékek folyamatos és biztonságos üzemeltetése érdekében merülnek fel.

Mivel a melegvízhez szükséges hidegvíz díja 27 %-os ÁFA körbe tartozik, a vízmelegítés hődíja pedig 5 %-os ÁFA-val számolandó, ennek tételeit két külön sorban kell a számlán feltüntetnünk.

A hátralék rendezés lehetőségeiről a Távhőszolgáltatás/Hátralékok rendezése, támogatások menüpontban tájékozódhat.

Személyesen, ügyfélszolgálati irodánkban ügyfélfogadási időben kérhet igazolást. Az ügyintézéshez feltétlenül hozza magával személyes okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya). Az igazolás kiadásának (néhány eset kivételével) ügyviteli díja van, ezt az igazolás kiadása előtt házipénztárunkban kell befizetni, vagy bankkártyás fizetéssel rendezni. Amennyiben nem tudja személyesen intézni kérelmét, meghatalmazottja is eljárhat az ügyben. Ez esetben feltétlenül szükséges magánokiratba foglalt meghatalmazás, melyet a szolgáltató csatol a dokumentációihoz.

A költségosztós lakásokban a közösség által havonta felhasznált, és az egyes felhasználási helyek között felosztott hőmennyiséget felhasználási helyenként költségosztós előleg formájában tartjuk nyilván. Az első költségosztós fűtési évben az előleg még a légtér szerint felosztott hőmennyiség.

A második fűtési időszaktól az előleg megállapítása a törvényi előírások szerint, az előző év elszámolási arányának figyelembe vételével történik.

Az éves elszámolásra a fűtési időszak végén kerül sor. A társasházzal szerződött költségosztós cég leolvassa a költségosztó műszerek adatait, kiértékeli azokat és a Szolgáltató által rendelkezésre adott, a közösség által a teljes fűtési időszak alatt felhasznált hőmennyiségre elkészíti a tényleges felosztást. A kész felosztást továbbítja a közös képviselőnek, aki minden lakóval egyezteti a saját lakásának adatait. Amennyiben nem érkezik kifogás, a felosztást jóváhagyja és eljuttatja a Szolgáltatónak elszámolás céljából.

A melegvíz készítéséhez a T-Szol Zrt. hidegvizet vásárol az Észak-dunántúli Vízmű Zrt.-től. A megvásárolt hidegvizet hőcserélők alkalmazásával a hőközpontban felmelegítjük. A fogyasztó a melegvíz használatával nem csak a hőenergiát használja fel, hanem annak hordozóját a hidegvizet is, amit csatornadíjjal együtt a távhő számlában fizet meg.

Amennyiben a fogyasztó személyes adataiban történik változás, az erre vonatkozó okmányok szükségesek az adatmódosításhoz. A bejelentés személyesen és írásban is intézhető.

A bejelentés személyesen és írásban is intézhető. Halálesetnél a törvényes örökös nevére kell a fogyasztási helyet átírni, ebben az esetben az örökössel új szerződés megkötése történik.
Szükséges adatok, iratok:

 • jogerős hagyatékátadó végzés, ennek hiányában hiteles tulajdoni lap
 • melegvízóra/hőmennyiségmérő állása

Ha a Felhasználó nem azonos a tulajdonossal, a Felhasználó a tulajdonos írásos beleegyezésével (együttes kérelemmel) kérheti saját nevére a szolgáltatási díj számláit. A bérlővel, használóval a Szolgáltató nem szerződik, a tulajdonossal meglévő szerződés marad továbbra is érvényben.

Szükséges adatok, iratok:

 • lakcímkártya
 • bérleti szerződés
 • melegvízóra/hőmennyiségmérő állása
 • együttes kérelem nyomtatvány, mely ide kattintva letölthető

A távhővel ellátott épületrészek (lakás, helyiség) Díjfizetője személyében bekövetkező változásokat a távhőtörvény alapján a régi és az új Díjfizető a változástól számított 15 napon belül köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés személyesen intézhető. A személyes ügyintézéshez célszerű, ha a régi és új tulajdonos együtt jön be a Szolgáltatóhoz, így a két fogyasztót egyszerre tudjuk tájékoztatni a változást érintő számlákról, azok megfizetésének módjáról. Az új tulajdonossal Szolgáltatónk szerződést köt.
A bejelentéshez szükséges adatok, iratok:

 • magántulajdon esetén adás-vételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, önkormányzati bérlemény esetén bérleti szerződés
 • melegvízóra állása a birtokbaadás időpontjában,
 • egyéni hőmennyiségmérés esetén a hőmennyiségmérő állása a birtokbaadás időpontjában (a mérőállást a birtokbaadási jegyzőkönyv tartalmazza),
 • személyes iratok (igazolványok)

Melegvízóra állást, vagy az előleg módosítását bejelentheti telefonon a 34/600-700-as telefonszámon, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán, illetve írásban. Lehetőség van továbbá online ügyintézésre az E-Ügyintézés felületünkön. A regisztrációról ide kattintva találja tájékoztató kiadványunkat.

A melegvíz felhasználását mérő mérőóra állását négyhavonta olvassuk le, a Dokumentumtár/Melegvíz mappában megtekinthető “Melegvíz-órák leolvasási rendje” nevű ütemterv alapján. A leolvasást követő időszakra az előző időszak fogyasztási átlagából képzett részfizetési mennyiséget állapítunk meg.

Ha a fogyasztó más postázási címre kéri a számlát az új címet írásban, vagy személyesen módosíthatja.

Csoportos beszedési megbízás esetén ügyfeleinknek a folyószámlájukat vezető bankot kell felkeresni és ott kell a megbízást megadni. A megbízáshoz fel kell tüntetni az Ön számláján található 6 jegyű ügyfélazonosító számot az „U” betű nélkül, a T-Szol Zrt. azonosítóját; A11183934, valamint a T-Szol Zrt. bankszámlaszámát: MBH Bank Nyrt., 10300002-40005102-00003285. A bank feldolgozást követően hivatalos úton jelzi Társaságunknak, hogy Ön csoportos beszedési megbízást adott számlájának kiegyenlítésére. Ha a megbízást meg szeretné szüntetni, akkor azt kérheti a banktól is, de jelezheti közvetlenül Társaságunknak is.

A tárgyhavi számla fizethető:

 • online bankkártyás fizetéssel (akár e-számla igényléssel együtt) az E-Ügyintézés felületünkön – a regisztrációról ide kattintva találja tájékoztató kiadványunkat,
 • csekken,
 • bankszámláról csoportos beszedési megbízással,
 • egyedi utalással netbankon keresztül,
 • házipénztárunkban nyitvatartási időben
 • bankkártyás befizetéssel ügyfélszolgálatunkon ügyfélfogadási időben

A vonatkozó rendeletnek megfelelően a T-Szol Zrt. lakossági fogyasztói körében csökkentette távhőszolgáltatásra vonatkozó díjait. A díjcsökkentés számszerű bemutatását ide kattintva tekintheti meg.

Az E-ügyintézés a Társaság főoldalán (www.tszol.hu) található, a hírek mellett.

Részletes tájékoztató a regisztrációhoz az E-kisokos 1. számú mellékletében található.

Regisztráljon az E-ügyintézés menüpontban és belépés után az E-számla menüpontban a kis négyzetet jelölje be, majd kattintson a módosítások elküldése gombra. Részletes tájékoztató a regisztrációhoz az E-kisokos 1. számú mellékletében található (4. oldal).

Bármely, három hónapnál nem régebbi távhőszámlával lehet regisztrálni. A számla sorszámát (20180105026) és a számlán szereplő fizetendő összeget kell megadni.

Minden ügyfelünknek lehetősége nyílik arra, hogy tájékoztatást kaphasson az elektronikus számla kiállításáról. Jelentkezzen be az E-ügyintézés felületre, majd az „Ügyféladatok > Értesítési üzenetek beállítása” menüpont alatt találja az értesítési beállításokat. Válassza ki, mikor szeretne e-mail értesítéseket kapni és mentse el a változásokat.

Az e-számlalevél az üzenet „kézhezvételétől” számított 5 munkanapon belül válik elérhetővé. Amennyiben a rendszer úgy érzékeli, hogy kiegyenlítetlen számlája van, e-mailt küld 3 nappal a fizetési határidő előtt és a határidő lejárta után is, amennyiben ezt is bejelölte.

Jelentkezzen be személyes ügyfélfiókjába. A számlák menüpontban az első mindig a tárgyhavi számla. A sor végén, a Számla oszlopban, ha a Letöltés szót látja lehetősége van megnyitni vagy letölteni saját számítógépére az aktuális számlát.

 • A Letöltés szóra kattintva a számítógép megkérdezi, hogy megnyitni vagy letölteni szeretné a fájlt. Letöltés esetén saját számítógépének letöltés könyvtárában találja meg az adott pdf. fájlt.
 • A fájlra kattintva megnyílik a számla. (Ha gépén telepítve van az Adobe Acrobat Reader program, akkor automatikusan megnyílik a számla.)

 • Bejelentkezés után a mérőállás bejelentése pontban ellenőrizheti, hogy a megfelelő fogyasztási hely van-e beállítva. (Szolgáltatási pont). A vízóraállás rögzítésénél a beírt adat elküldése után néhány másodperc elteltével a képernyőn, a kék fejléc alatt, egy zöld sávban megjelenik a „Sikeres felvitel” felirat.
 • A téves adatközlés elkerülése érdekében, rendszerünk vizsgálja az előző fogyasztások alapján felvihető legmagasabb értéket. Amennyiben a rendszer által megengedett értéknél magasabb állást (fogyasztást) küldene, úgy piros sávban jelenik meg a maximálisan elfogadható érték. Ebben az esetben kérjük, vizsgálja meg, hogy jól olvasta-e le mérőóra állását és annak megfelelően javítsa azt.
 • A diktált mérő e-mailen történő visszaigazolásához kérjük jelölje be az E-ügyintézés felületen az „Ügyféladatok > Értesítési üzenetek beállítása” menüpont alatt „Diktálás visszajelzés” négyzetet.

Nullás számla kivételével, minden egyéb – túlfizetés (mínuszos), vagy tartozás (pozitív) összegű – számlával sikeres a regisztráció.

E-számla igényét törölheti személyes fiókjában az e-számla pontban illetve az ügyféladatoknál. (A kis négyzetből törölje ki a pipát, majd kattintson a módosítások elküldése menüpontra!)

 • Az e-ügyintézés lehetőséget nyújt arra, hogy a melegvíz-mérő leolvasástól függetlenül, havonta egyszer, egy alkalommal rögzíthesse a mérőóra állását. A rögzített adat a következő havi számlában, mint elszámolás jelenik meg, ezért célszerű a hónap utolsó hetében (napjaiban) bejelenteni a mérőóra állását.
 • Az ütemtervi (4 havonta történő) mérőóra leolvasásról munkatársaink a megszokott módon a lépcsőházi értesítőn tájékoztatják a lakóközösséget. Kérjük minden esetben kísérje figyelemmel! Ha sikeres volt a leolvasás (a leolvasó bejutott az ingatlanba) kérjük, abban a hónapban ne rögzítsen az e-ügyintézési felületen mérőóra állást.

 • A bankkártyával történő fizetési lehetőség elérhető oldalunkon. Ha belép személyes fiókjába, a Tartozás pontban láthatja még ki nem egyenlített számláját/számláit:
  • sárga háromszög felkiáltójellel: tárgyhavi számla,
  • piros háromszög felkiáltójellel: határidőn túli tartozás.
 • Jelölje be, hogy melyik számlát/számlákat szeretné pénzügyileg rendezni, az Összes fizetendő részhez a rendszer automatikusan beírja az összeget, majd a Pénztár gomb lenyomásával a rendszer átviszi a Barion Internetes Fizetési oldalra. A kártyás fizetés befejezése után lehetősége van visszalépni személyes fiókjába, ahol a Tartozás pontban sárga homokóra jelöli az átutalás elindítását.
  • zöld homokóra: a fizetendő összeg beérkezett
  • zöld pipa: a befizetett összeget lekönyveltük

Hibás, sikertelen regisztrálás esetén 24 óra elteltével a rendszer automatikusan törli az addigi próbálkozást, tehát újra lehet kezdeni a műveletet.

Ha elfelejtette jelszavát, a bejelentkezésnél kattintson az „Elfelejtette a jelszót?” felhívásra és a regisztrációnál használt U kód (ügyfél-azonosító kód), illetve e-mail cím megadása után küldünk Önnek egy emlékeztető levelet, mely tartalmazza felhasználónevét és egy új ideiglenes jelszót, amit az első belépéskor kérjük, változtasson meg!

Ha a regisztrációnál megadott U kódhoz (ügyfél-azonosító kódhoz) több fogyasztási hely tartozik, akkor értelemszerűen egy profil alatt csak az azonos ügyfél-azonosító kóddal rendelkező fogyasztási helyek adatait, számlaügyeit, befizetéseit tudja kezelni. Eltérő ügyfél-azonosító kóddal rendelkező fogyasztási helyek esetében több regisztrációra van szükség.

A lépcsőház fűtésének kikapcsolását csak a közös képviselő írásos megkeresése alapján kezdjük meg. Ha a T-Szol Zrt. kapacitásai engedik, a szolgáltató maga elvégzi a beavatkozást. Ellenkező esetben vállalkozót ajánlanak és a munka műszaki ellenőrzése után kapcsolják ki a fűtést.

A lépcsőház fűtésének kikapcsolásával az épület alapdíján lehet spórolni, a hődíj nem változik, mert a lakások radiátorai melegítik a lépcsőházat. A fűtés kikapcsolása előtt érdemes hasonló kialakítású tömbökben tájékozódni, mert a fűtetlen lépcsőházak miatt kialakulhatnak olyan hőhidak, melyek a hideg fallal szomszédos helyiségekben páralecsapódást, penészesedést okozhatnak.

A lépcsőházi fűtés kikapcsolásához először a lakóházi közgyűlésen megjelentek többségi döntésével elvi határozatot hoznak. Ezután az ügyben az összes lakó írásos megkeresésével döntenek. A két fordulóra azért van szükség, mert így azoknak a véleménye is számít, aki az első döntésnél esetleg nem jelentek meg. A lépcsőházi fűtés kikapcsolásához a lakók írásban leadott többségi szavazatára van szükség.

Az egész városban akkor kell elindítani a fűtést, ha három egymás utáni napon az átlaghőmérséklet nem éri el a 12 fokot, vagy egy napon 10 fok alatt marad. Az indítási utasítást a hőközpontok távvezérléssel kapják meg, utána a fűtés ereje a külső hőmérséklethez igazodik. Ha napközben az időjárás melegszik, az érzékelők csökkentik a hőmennyiséget. Az épületek fekvésétől függően, 16 és 20 fok között le is állítják a fűtést, este pedig növelik a fűtés intenzitását.

A T-Szol Zrt. megerősített szolgálattal készül a fűtésindításra, egyúttal kéri, hogy ahol a radiátorok csapja működik, ott mindenütt teljesen nyissák ki a szelepeket, hogy a fűtővíz megindulhasson, és a levegő távozhasson a rendszerből.

A felhasználói oldalon lévő fűtési berendezések korszerűsítése, karbantartása a lakóközösség és a lakástulajdonosok feladata. A fűtőtestek lecserélése és termosztatikus szelepek felszerelése a lakóközösségtől függetlenül, egyénileg is elvégezhető. A fogyasztói rendszeren lévő probléma elhárítása nem tartozik az alapszolgáltatásba, erre átalánydíjas hibaelhárítási szerződés köthető a T-Szol Zrt.-vel, melyről a tájékoztatóra kattintva kaphat bővebb információt.

Felhasználóinknak május 15. és augusztus 31. között van lehetőségük a rendszerürítést igénylő munkák elvégzésére. A fűtési rendszer korróziójának megelőzése érdekében a fűtőtestek és a csővezetékek ürítésének javasolt időtartama maximum 5 nap. A rendszer leürítésével járó javítások összehangolása nagyon fontos, valamint minden esetben szükséges a közös képviselő hozzájárulása is! A fűtés zökkenőmentes indulása érdekében augusztus 31. után a rendszereket már nem ürítjük.

A radiátorcserénél figyelembe kell venni, hogy a felszerelni kívánt új radiátor az épület fűtési rendszeréhez megfelelően illeszkedjen. A radiátorcserékről a dokumentumtár Fűtés és Tájékoztató közös képviselőknek menüpontjaiban talál tájékoztatókat.

Felhívjuk a Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a radiátorcserét megfelelő felkészültségű szakemberrel végeztessék el! A műszaki munkálatokat végeztetheti külsős szerelővel is, valamint – amennyiben a kért időpontban erre szabad kapacitással rendelkezünk, társaságunktól is megrendelheti az alábbi díjszabásért.

Távfűtési vezetékeink meghibásodásával kapcsolatos bejelentéseket a diszpécser szolgálat a 34/600-700-as telefonszámon vagy a 34/200-288-as közvetlen vonalon folyamatosan fogadja. A bejelentéseket soron kívül kivizsgálják és a hiba elhárítására – a hiba jellegétől függően – intézkedéseket tesznek.

Az épületen belüli fűtési rendszer üzemben tartása és karbantartása a lakóközösség feladata. Hasonló esetben az épület közös képviselőjéhez kell fordulni, aki intézkedik a hibaelhárítás ügyében. Amennyiben a közösségnek hibaelhárítási szerződése van a T-Szol Zrt.-vel, a szolgáltató avatkozik be.

Az épületek ürítése 05. 15. és 06. 30. között a közös képviselet kérésére egy alkalommal díjmentes. Ettől eltérő időpontban a beavatkozás csak térítés ellenében végezhető el. A fizetendő összegeket a Díjtáblázatok menüpont alatt található „A műszaki beavatkozások díjai, vállalkozási díjak” mappa tartalmazza. A fűtés indítása előtt a T-Szol Zrt. egy alkalommal elvégzi a rendszer ellenőrzését, szükség szerinti feltöltését és légtelenítését. Ezt követően a lakóközösség a légtelenítést a közös képviselő erre szakosodott vállalkozóval végeztetheti el, kivéve, ha a társasház hibaelhárítási szerződést kötött a T-Szol Zrt.-vel, melyről a tájékoztatóra kattintva kaphat bővebb információt.

Légköbméter szerinti felosztásnál az alapdíj és a hődíj megfizetésétől mentesülni nem lehet. Amennyiben az épületben radiátoronkénti költségosztás működik, a radiátorszelepek elzárásával a hődij természetesen csökkenthető.

Az egyedi hőmennyiség-mérőkkel felszerelt lakásokban csak akkor keletkezik fizetési kötelezettsége a fogyasztónak, ha az órán fogyasztás jelentkezik. Amennyiben a mérő előtti elzárónál lezárja a fűtést, akkor a lezárás idejére fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Egy szolgáltatói hőközpontról üzemeltetett – egyedi szabályzási lehetőséggel nem rendelkező – lakóépületek esetén, a képviselet által meghatározott fűtési menetrend szerint szolgáltat a T-Szol Zrt. A fűtési menetrend határozza meg egy többpontos fűtési karakterisztikán keresztül azt, hogy a mindenkori aktuális külső hőmérséklethez milyen hőmérsékletű fűtővíz tartozzon. Vagyis alacsonyabb külső hőmérséklet esetén magasabb hőmérsékletű, míg magasabb külső hőmérséklet esetén alacsonyabb hőmérsékletű fűtővíz kering a radiátorokban. A menetrendet illetve annak a megváltoztatását, a közös képviselő jogosult írásban igényelni. Ügyfélszolgálatunk e-mail és levelezési címét az Elérhetőségeink/Ügyfélszolgálat menüpont alatt találja.

A mérés szerinti elszámolás bevezetésével a szolgáltatónak már nincs ilyen irányú törvényi kötelezettsége. Az épület méretezési hőigényének megfelelő teljesítményt kell kielégíteni.

A fő elzáró a lakó vagy a lakóközösség tulajdona.

Ennek meghatározását a Lakóközösség Alapító Okirata tartalmazza.

Ha hőközponti beavatkozást igényel az elzáró cseréje, (használati melegvíz, cirkulációs rendszer kizárás) időpont egyeztetés céljából a Diszpécserszolgálattal kell felvenni a kapcsolatot a 34/600-700-as telefonszámon vagy a 34/200-288-as közvetlen vonalon.

A melegvízóra meghibásodását az észleléstől számított legrövidebb időn belül be kell jelenteni a Szolgáltató ügyfélszolgálatán. A melegvíz-mérő meghibásodása esetén a Szolgáltató vállalja, hogy a bejelentést követően a mérőt – az OMH által hitelesített – mérőre cseréli. A mérőcsere tényét, adatait felek cserekartonon rögzítik. A meghibásodás időszakára vonatkozó díj a rendeletben meghatározott módon kerül megállapításra.

A Felhasználó a mérők ellenőrzését vagy cseréjét írásban kérheti. Ha az ellenőrzött vagy kicserélni kívánt mérő hibás, a felmerülő költség a Szolgáltatót, ellenkező esetben a Felhasználót terheli.

Javítás, vagy felújítás során előfordulhat, hogy el kell távolítani a melegvíz mérőóra plombáit. A plomba eltávolításakor jegyzőkönyvet kell készíteni ennek tényéről. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a felhasználási hely címét, a mérő gyári számát, mérőállását, dátumot, a szerelő, vagy a közös képviselő aláírását. A fogyasztónak a jegyzőkönyvvel fel kell keresnie a Szolgáltató ügyfélszolgálatát és kérnie kell az újraplombálást. A plombálás díját a kérelem benyújtásakor kell megfizetnie, melynek érvényes díját a Díjtáblázatok menüpontban a műszaki beavatkozások díjai között találja meg.

Távhőszolgáltatás keretében a használati melegvizet úgy kell szolgáltatni, hogy annak hőmérséklete az épület csatlakozási pontjánál legalább 42℃ +/- 2℃ legyen és a kifolyócsapnál a 40 fokot elérje.

A szolgáltató a megadott hőfokú melegvíz-szolgáltatást csak a megfelelő állapotú és műszaki színvonalú felhasználói rendszer esetében tudja biztosítani. Megfelelő a kiépítettség: ha az alap és felszálló vezetékek is cirkulációs hálózattal vannak ellátva és rendeltetésszerűen működnek, a használati melegvíz és cirkulációs hálózat teljes mértékben folyamatos hőszigeteléssel biztosított.

A szolgáltatási és tulajdoni határ a csatlakozási pont. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3.§ (a) pontja alapján a csatlakozási pont: “a szolgáltatói és a felhasználói berendezés határán, találkozási pontján beépített elzáró
szerelvénynek a felhasználó felé eső oldala, elzáró szerelvény hiányában a felhasználási helyet magában foglaló
ingatlan (épület, építmény, telek) tulajdoni határa.”

Ebből következő fontos információ, hogy az épületen belüli rendszer (csővezetékek, radiátorok) üzemeltetése, karbantartása, javítása, felújítása a tulajdonosok feladata és költsége.

A távhőszámlában fizetett hődíj csökkentésére az épület fűtési rendszerének korszerűsítésével van lehetőség, mellyel a lakóközösség minden lakásban az egyedi igényeknek megfelelő, mérhető és szabályozható távfűtést alakíthat ki. A lehetőségről a Távhőszolgáltatás/Fűtéskorszerűsítés menüpontban kaphat tájékoztatást.

Az épületek hőfogyasztását hitelesített hőmennyiségmérők mérik. A fogyasztói közösség képviselője, vagy választott fűtési megbízottja jogosult a mérőállások ellenőrzésére, a területvezetővel egyeztetett időpontban. A mérő által mért adatok kifogásolása esetén mérésügyi felülvizsgálatot kérhet.

A társaság csak szabad kapacitásának erejéig vállal ilyen tevékenységet, az alábbi díjszabásért. A munkálatokat az erre szakosodott vállalkozóval végeztetheti el a lakás tulajdonosa. A fűtési rendszer töltése és ürítése esetén egyeztetni kell a diszpécserszolgálattal (34/600-700 telefonszámon vagy a 34/200-288-as közvetlen vonalon). Az átalakítási munkálatokhoz a közös képviselet jóváhagyása is szükséges.

Saját hőközponttal rendelkező lakóépület esetén az épület közös képviselője határozhatja meg a beadott hőenergia mennyiségét. Több épületet ellátó hőközpont esetében a közös képviselők által megválasztott távhő képviselő.

Reset password

Adja meg a e-mail címet, küldünk egy linket, hogy változtassa meg a jelszavát.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Iratkozzon fel e-mail

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Powered by Estatik
Megszakítás