Keresés
Generic filters

Ügyfélváltozás folyamata

Szükséges iratok beszerzése

Az ügyfélváltozás, díjfizető-változás bejelentéséhez minden esetben szükségesek személyes okmányok, valamint az alábbi dokumentumok.

Kérjük, mielőtt bejelenti a változást gondoskodjon ezek beszerzéséről és megfelelő kitöltésükről.

 • Tulajdonos változás esetén:
  • adás-vételi szerződés (vagy ajándékozási szerződés, vagy csereszerződés), vagy három hónapnál nem régebbi (hiteles vagy az ügyintézés során díj ellenében lekért) tulajdoni lap,
  • birtokbaadási jegyzőkönyv. (letölthető minta)
 • Haláleset, öröklés esetén:
  • halotti anyakönyvi kivonat,
  • jogerős hagyatékátadó végzés vagy három hónapnál nem régebbi (hiteles vagy az ügyintézés során díj ellenében lekért) tulajdoni lap,
  • melegvíz-óra/hőmennyiségmérő állás.
 • Árverés esetén:
  • árverési jegyzőkönyv és
  • birtokbaadási jegyzőkönyv.
 • Önkormányzati tulajdonú bérelt lakás (és nem lakás) esetén:
  • érvényes bérleti szerződés és
  • birtokbaadási jegyzőkönyv.
 • Magántulajdonú ingatlanban bérlő nevére készülő számla esetén:

A bérlővel, használóval a Szolgáltató nem szerződik, a tulajdonossal meglévő szerződés továbbra is érvényben marad. Erről bővebben a 4. pontban olvashat.

Ügyintézés

Kérjük a régi és az új tulajdonost, hogy a szükséges iratokkal (lásd 1. pont) fáradjanak be ügyfélszolgálati irodánkba az átjelentés intézéséhez, vagy küldjék meg a szükséges dokumentumokat szkennelve a tavho.ugyfelszolgalat@tszol.hu e-mail címre.

A régi és az új díjfizető köteles bejelenteni a szolgáltató felé a díjfizető személyében bekövetkezett változást, a változástól számított 15 napon belül (2005. évi XVIII. tv., 157/2005. Korm.rendelet 21.3 pontja).

A díjfizető-változás intézéséhez szükséges a régi és az új tulajdonos aláírása, célszerű, ha mindkét fél együtt jelenik meg az ügyfélszolgálaton (amennyiben ez lehetséges). Ha a mindkét fél által aláírt birtokbaadási jegyzőkönyvben nyilatkoznak arról, hogy melyikük (az eladó vagy a vevő) fizeti a légköbméteres elszámolású ingatlan birtokbaadás hónapjának fűtés hődíját, úgy a régi tulajdonos megjelenése nem szükséges. Az ilyen esetekben is használható birtokbaadási jegyzőkönyv sablonunkat ide kattintva töltheti le.

Ügyfélszolgálatunk címét és nyitvatartását ide kattintva találja.

a.    Régi szolgáltatói szerződés megszüntetése

Ügyfélszolgálatunkon a szükséges iratok alapján (lásd 1. pont) megszüntetjük a szerződést a régi fogyasztóval.

b.    Új szolgáltatói szerződés megkötése

Ügyfélszolgálatunkon a szükséges iratok alapján (lásd 1. pont) megkötjük a távhőszolgáltatás díjfizetői megállapodását az új fogyasztóval.

A Szolgáltatónak az új tulajdonossal vagy önkormányzati bérlővel szerződéskötési kötelezettsége van.

Költségosztós elszámolású ingatlan esetén

 • A költségosztók adatainak nyilvántartásáért, a fogyasztási adatok kiolvasásáért és a felosztási adatok elkészítéséért a költségosztós cég a felelős. A költségosztó műszerek állapotáért a díjfizető felelős. A költségosztós céggel a Társasházkezelésnek (közös képviseletnek) van elszámolási szerződése. A T-Szol Zrt. a Társasházkezelő által jóváhagyott és közölt adatok alapján állítja ki a távhőszámlát.
 • A költségosztós cég általában évente egyszer, a fűtési időszak végén leolvassa a mérőműszereket. A költségosztós cégtől a közös képviseleten keresztül kezdeményezhet évközi leolvasást, amely költségvonzattal járhat.
 • Fentiek tükrében, ha egy költségosztós lakás esetén például januárban jelentik be a díjfizető-változást, a T-Szol Zrt. az új lakóra csak átvezetni tudja a hődíj előleget. A régi és az új díjfizető hődíj fogyasztásának elszámolását az éves leolvasás és a díjfelosztás elkészítése után lehet elkészíteni (kivéve, ha a közösség évközi elszámolást kér). A távhőszolgáltatási számlában történő elszámolást a leolvasást követően tudjuk kiállítani, melyre várhatóan nyár végén, ősz elején lehet számítani.
 • Költségosztóval kapcsolatos kérdéseivel, esetleges panaszával kérjük, hogy közös képviseletét keresse fel.
 • Az eszközök általában fogyasztási egységeket mutatnak (nem hőmennyiséget), ami a lakóközösség együttesen felhasznált hőmennyiségének, lakásonkénti szétosztásához szükséges.
 • A költségosztókra vonatkozó törvényi előírásról a Távhőszolgáltatási törvény 44.§.(1) bekezdéséhez kapcsolódó, 157/2005. Kormányrendelet 17.§-ának A-H pontjaiban tájékozódhat.

További, fontos információk

 • Megbízott személy a megfelelő (általános vagy egyszeri) meghatalmazással intézheti a megbízó ügyeit.
 • Szerződéskötésre, pénz átvételére csak az egyszeri meghatalmazást fogadjuk el.
 • birtokbaadási jegyzőkönyv általunk elfogadott mintáját ide kattintva töltheti le. Más formátumú birtokbaadási jegyzőkönyvet is elfogadunk, azonban annak minden esetben tartalmaznia kell:
  • mind két fél személyes adatait (név, anyja neve, születési dátum),
  • mind két fél értesítési címét (régi tulajdonos esetén az új értesítési címét),
  • a birtokbaadás dátumát,
  • a melegvíz-mérő gyáriszámát, óraállását,
  • légköbméteres elszámolású ingatlan esetén egy nyilatkozatot, hogy ki rendezi a hődíjat (eladó vagy vevő),
  • az egyedi hőmennyiségmérő gyáriszámát, óraállását (amennyiben van),
  • a régi és az új díjfizető által elismert adatokat, melyeket mindkét félnek aláírásával kell igazolnia.
 • Magántulajdonú bérleti jogviszony: Ha a Felhasználó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos (együttes kérelemmel) kérheti a Felhasználó nevére a szolgáltatási díj számláit. A bérlővel, használóval a Szolgáltató nem szerződik, a tulajdonossal meglévő szerződés továbbra is érvényben marad.

Reset password

Adja meg a e-mail címet, küldünk egy linket, hogy változtassa meg a jelszavát.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Iratkozzon fel e-mail

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Powered by Estatik
Megszakítás