Keresés
Generic filters

Társasházkezelés

Rólunk

A T-Szol Zrt. méretéből és tulajdonosi struktúrájából fakadóan az egyik legmegbízhatóbb partner a tatabányai társasházkezelő piacon is. Az üzleti biztonság mellett magas színvonalú szakmai szolgáltatást, éjjel-nappali diszpécser szolgálatot, egyablakos ügyintézést, közvetlen és élő kapcsolattartást, pályázatfigyelést, biztosítási ügyek intézését, szükség esetén behajtási tevékenységet ajánl. A vállalat egyéb szolgáltatásainak köszönhetően a társasházkezelés során felmerülő egyéb feladatok komplex végrehajtását is biztosítani tudja társaságunk. A T-Szol Zrt. jól képzett karbantartási-, felújítási- és hibaelhárítási szakemberekkel és kivitelező partnerekkel rendelkezik. Fő cél, hogy a vállalat a folyamatosan változó körülményekhez alkalmazkodva a lehető leghatékonyabban, leggyorsabban szolgálja ki partnerei igényeit.

Szolgáltatásaink:

Gazdálkodás

Javaslatok kidolgozása a társasház gazdálkodására, illetve a közös tulajdonú ingatlanok és épületrészek hasznosítására, értékesítésére. Éves költségvetés elkészítése, pénzügyi elszámolás oly módon, hogy az a tulajdonosok számára egyértelmű és kellően részletezett legyen. A terv és a beszámoló szerkezete egységes, ezáltal összevethető. Adminisztratív feladatok ellátása, társasházi bankszámla kezelése, könyvelés.

A mindenkori megtakarítási lehetőségek (felújítási alap, lekötött számla, lakáskassza stb.) ismertetése, döntés előkészítése a közgyűlés számára.

A Társasház közös költségének üzemeltetési, illetve felújítási alapnak elkülönített számlán való kezelése.

Az előirányzott közös költség befizetéseinek ellenőrzése, elmaradások behajtása (SZMSZ és közgyűlési határozatok alapján: felszólítás, ügyvédi felszólítás, fizetési meghagyás, végrehajtás, jelzálogjog bejegyzése, felmerült költségek, kamatok megterhelése a tartozó felé.)

Műszaki munkálatok

Felújítási terv készítése, a felújítás irányítása és ellenőrzése műszaki, minőségi és gazdasági oldalról. Az elvégzendő karbantartási-, hibaelhárítási- és felújítási munkák intézése, azonnali hibaelhárítások, valamint életveszély elhárításának intézése, műszaki bejárások bonyolítása. Az épület rendeltetésszerű használatát gátló azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárításának biztosítása.

Kivitelezési munkák teljes körű ügyintézése (árajánlatok bekérése, munkákra rangsor javaslat készítése, közgyűlés számára döntés előkészítése, végrehajtás során művezetői ellenőri felügyeletre megbízás közgyűlési felhatalmazás alapján, elkészült munka átvétele)

Karbantartási feladatok szervezése (pl. felvonó karbantartás, tűzoltó készülékek és tűzcsapok hitelesítése).

Szervezés

Szervezeti- és Működési Szabályzat, Házirend, illetve az Alapító Okirat elkészítése, illetve szükség szerinti módosítás lebonyolítása (ügyvéd igénybe vételével). Közgyűlés összehívása minimum évi egy alkalommal (beszámoló közgyűlés megtartása legkésőbb május 31-ig). Az elvégzett feladatokról tételes beszámolás.

Folyamatos kapcsolattartás a tulajdonosokkal, a számvizsgáló bizottsági tagokkal.

Szolgáltató vállalatokkal, közüzemi szolgáltatókkal való szerződés megkötése, számla kiegyenlítés, annak jogosságának ellenőrzése, Társasház képviselete harmadik személlyel szemben, Társasház kötelezettségeinek teljesítése.

Munkáltatói jogok gyakorlása, amennyiben a Társasház a házfelügyelői-, gondnoki, háztakarítói, portaszolgálati stb. munkákra munkavállalót alkalmaz.

Versenyképes árainkat társasházanként, az albetétek számától függően határozzuk meg. A kezelési díj magába foglalja a társasházkönyvelést, ügyintézést, ügyeleti díjat is.

A korszerűsítési pályázatok és beruházások finanszírozási lehetőségeinek felkutatásáért, lebonyolításáért külön díjat nem számolunk fel.

A T-Szol Zrt. Társasházkezelési Csoportja 2019 januárjától egy modern társasházkezelési rendszerben, az EHáz rendszerben tartja nyilván a társasházak adatait, tárolja elektronikusan azok dokumentumait és végzi a társasházi könyvelést. Mindez a lakóközösségek minél teljeskörűbb kiszolgálása mellett lehetőséget biztosít a T-Szol Zrt. környezetvédelmi célkitűzéseinek megvalósítására is, hiszen az EHáz rendszer használatával egyre inkább háttérbe szorul a papíralapú információcsere.

Az EHáz „lakói” moduljának használatával a tulajdonosok számára lehetőség nyílik az üzenőfalra elhelyezett friss információkat azonnal olvasni, a társasházban felmerülő kérdésekről informálódni. Az EHáz felületének használatához nincs szükség másra, mint egy internet-képes eszközre, és legyen az akár egy laptop, tablet, vagy mobiltelefon, a tulajdonosok máris beléphetnek saját azonosítójukkal és láthatják befizetéseiket, a társasház dokumentumait, vállalkozói szerződéseket, közgyűlési jegyzőkönyveket illetve a társasházzal kapcsolatos egyéb információkat.

Kapcsolat

Székhely

Központi Ügyfélszolgálat

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 7 – 19 óráig
Kedd: 8 – 16 óráig
Szerda: 8 – 16 óráig
Csütörtök: 8 – 16 óráig
Péntek: 8 – 12 óráig
Online időpontfoglalás

Gyakori kérdések

Alapvetően elmondható, hogy a társasház felelőssége azokon a területeken a hibaelhárítás és költségviselés, ahol a hiba a társasházi közös szakaszon van.

Víz-, és szennyvízvezeték esetében:

 • A függőleges vízvezetékek a vízszintes leágazásig (vízóráig) a társasház közös tulajdonában van. A javítás költsége a társasházat terheli.
 • A vízórán túl a tulajdonosé a vezeték, ezért a hibaelhárítás és javíttatás díja Őt terheli.
 • Függőleges szennyvíz vezeték a társasház közös tulajdonában van a leágazásig. Amennyiben a dugulás társasházi közös szakaszon található, akkor a költsége a társasházat terheli.
 • A lakáson belüli dugulás elhárítás a tulajdonos felelőssége és költsége.

Elektromos hibák esetében:

 • A lépcsőház, valamint a közös alagsori helyiségek világításának javítását megbízott szakember végzi a társasház számára. Ennek költsége a társasházat terheli.
 • A lakáson belüli villamos hibákat (pl. nincs áram, és nem ismert az oka) az E.ON felé, valamint a közös képviselet felé kell jelezni kivizsgálás céljából. Ha a hiba lakáson belül van, akkor a tulajdonos felelőssége és költsége a hiba elhárítása.

Fűtésrendszer légtelenítése, radiátor csere:

 • A fűtési rendszer légtelenítését megbízott szakember végzi a társasház számára. Ennek költsége a társasházat terheli.
 • A radiátor meghibásodása esetén a javíttatás, vagy a csere a tulajdonos felelőssége és költsége.

Vízóra csere:

 • Melegvíz óra a szolgáltató (T-Szol Zrt.) tulajdona. Cseréjét a szolgáltató végzi, és költségeit is viseli.
 • Hidegvíz óra a tulajdonosé. Cseréjét a szolgáltató (ÉDV Zrt.) végzi, költségeit azonban a tulajdonos viseli.

Beázás esetén:

 • Ha a tetőről ázik a tulajdonos, a közös képviselet felé kell jelezni. A javítás költségeit a társasház állja.
 • Ha közös szakaszon van a meghibásodás (pl.: csőtörés), akkor a társasház költsége a hibaelhárítás díja. Abban az esetben, ha lakáson belül van a meghibásodás, akkor a tulajdonost terheli.
 • Ha a társasház szigetelési hibájából, a ház repedéséből ered a hiba, a javíttatás költsége a társasházat terheli.
 • Ablak szigetelési hibából eredő beázás esetén a hibaelhárítás a tulajdonost terheli.

A költségosztó esetén:

A költségosztó készülék a lakó tulajdona, mert azt megvásárolta. Meghibásodás esetén a költsége a tulajdonost terheli. A tulajdonosnak a hibát a közös képviseletnek, és a költségosztást végző társaság felé jelezni kell.

A káresemény bekövetkezését követő két napon belül a kárt a társasházkezelés felé szükséges bejelenteni. A társasházkezelés bejelenti a kárt a társasház biztosítója felé és a hiba mielőbbi elhárítása érdekében kiküldi a megfelelő szakembert. Amennyiben a hibafeltárás során bebizonyosodik, hogy a kár okozója a társasház, illetve a kár a társasház felelősségi körébe tartozik, azaz a kárt a társasházi közös szakaszon történt meghibásodás okozta, vagy a kár a társasházi közös tulajdonban keletkezett, akkor a társasház biztosítója áll helyt a kárrendezés során. Abban az esetben, ha a hiba nem a társasház felelősségi körébe tartozik, a kár kizárólag a károsult saját biztosítása terhére rendezhető.

A társasházkezelés ügyfélszolgálata a 2800 Tatabánya, Fő tér 8/A szám alatt található. Személyes ügyintézésre az ügyfélszolgálaton van mód.

Csekket a T-Szol Zrt. ügyfélszolgálatán tud kérni az ügyfél. Minden T-Szol Zrt. által kezelt társasház vonatkozásában található csekk az ügyfélszolgálaton.

Az ügyfélváltozást a T-Szol Zrt. ügyfélszolgálatán szükséges bejelenteni. A bejelentés alapján a T-Szol Zrt. illetékes kollégái rögzítik a változást a rendszerekben (távhő, társasházkezelés).

Az ügyfélváltozás bejelentő formanyomtatvány társasházkezeléshez történt beérkezését követően a kollégák tájékoztató levelet küldenek az ügyfél részére, melyben feltüntetik a közös költség aktuális havi összegét és a fizetés lehetséges módjait.

A részletfizetést kérő ügyfél hivatalos levél formában (postai levél, e-mail) keresi meg a T-Szol Zrt. társasházkezelését. A megkeresésnek tartalmaznia kell az ügyfél beazonosításához szükséges minden adatát, a részletfizetés okát, illetve az általa fizetendő részletek nagyságának megjelölését, valamint a tartozás megfizetésének határidejét. Ezt követően a részletfizetési kérelem elbírálásra kerül és pozitív elbírálás esetén az illetékes kollégák felveszik az ügyféllel a kapcsolatot és előkészítik aláírásra a részletfizetési megállapodást, melynek teljesítését folyamatosan ellenőrzik.

Reset password

Adja meg a e-mail címet, küldünk egy linket, hogy változtassa meg a jelszavát.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Iratkozzon fel e-mail

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Powered by Estatik
Megszakítás