Keresés
Generic filters

Ingatlangazdálkodás

Rólunk

A T-Szol Zrt. saját tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek hasznosításának feladatait Társaságunk Ingatlangazdálkodási Csoportja látja el.
Társaságunk Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatától vagyonkezelésbe kapott közel 400 db nem lakáscélú helyiséget is magába foglaló ingatlan portfóliójában megtalálhatók az üzlethelyiségek, irodák, tárolók, pincék, garázsok.
Ingatlangazdálkodási Csoportunk munkája során ellátja az ingatlan-portfólió kezelését, megszervezi az ingatlanok bérbe, illetve használatba adását. Csoportunk az ingatlanok kezelése során gondoskodik az ingatlanvagyon nyilvántartásáról, állagának és értékének a megőrzéséről, védelméről, hatékony és gazdaságos működtetéséről.
Az ingatlanok hasznosításával összefüggésben szervezi az ingatlanok megtekintését, valamint előkészíti az ingatlan bérletére, használatára vonatkozó szerződéseket.

bérelhető ingatlanok rövid ismertetését, a helyiségbérleti szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket szabályozó ajánlattételi felhívást az érdeklődők megtalálhatják a weboldalon.

A T-Szol Zrt. Ingatlangazdálkodási Csoportjának munkatársai állnak a jelenlegi és a jövőbeli partnereik rendelkezésére.

Pályázati felhívás

Kapcsolat

Székhely

Gyakori kérdések

Bérlőtársi szerződés/megállapodás keretében több bérlő is alanya lehet a helyiségbérleti jogviszonynak. Fontos tudni, hogy a bérlőtársi jogviszonyban bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyelőek, jogaikat együttesen gyakorolhatják, kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges.

A bérleményben elsősorban a bérlemény rendeltetésének megfelelő (iroda, raktár, üzlethelyiség, garázs stb..), illetve a bérleti szerződében rögzített tevékenységet lehet végezni, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Az óvadék más néven kaució. A kaució kifejezést a hatályos kötelmi jog nem ismeri, ahelyett az óvadék fogalmát használja, mely egyfajta szerződéses biztosíték. Az óvadék ugyanis a Bérlőre háruló kötelezettségek fedezetéül szolgál arra az esetre, ha a Bérlő a fizetési kötelezettségének nem tenne eleget. A befizetett óvadék összege a bérleti jogviszony megszűnésekor, a szerződő felek elszámolását követően, Bérlő részére visszafizetésre kerül.

A T-Szol Zrt. saját illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanait három év határozott időtartamra ajánlja bérletre, mely bérlet további három évvel meghosszabbítható. A határozott idejű bérleti szerződések lejárta előtti megszűntetésére kizárólag a szerződő felek külön megállapodásban rögzített közös megegyezése esetén van lehetőség.

A T-Szol Zrt saját ingatlanai mellet vagyonkezelője több önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségnek. A helyiségeket pályázat útján lehet bérbe venni. A helyiségbérleti pályázatról szóló ajánlattételi felhívás és az aktuálisan pályázható helyiségek listája ide kattintva érhető el.

Reset password

Adja meg a e-mail címet, küldünk egy linket, hogy változtassa meg a jelszavát.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Iratkozzon fel e-mail

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Powered by Estatik
Megszakítás