Keresés
Generic filters

Bemutatkozás

Rólunk

A T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. tevékenysége az elmúlt évek során igazán sokrétűvé vált. A Társaság Tatabánya és Baj község távhő- és használati melegvíz szolgáltatását végzi, emellett főbb tevékenységei közé sorolható az ingatlangazdálkodás és -fejlesztés, karbantartás, a társasházkezelés, közterület-kezelés, temető üzemeltetés és temetkezési szolgáltatás, valamint a létesítményüzemeltetés.

A T-Szol Zrt. a települések lakásállományából Tatabányán mintegy 23 000 lakossági fogyasztót lát el távhő- és használati melegvíz szolgáltatással általános közüzemi szerződés keretében. Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma megközelíti a 4 000, illetve az egyedi hőmennyiség mérő alapján elszámolt fogyasztók száma meghaladja az 1400 főt. A nem lakossági felhasználók száma közel 1 000. Külön kezelt ellátott intézmények száma több, mint 100. Bajon közel 300 lakásban biztosít távfűtést és használati melegvizet a Társaság. A tatabányai távfűtő vezetékhálózat teljes hossza több mint 200 kilométer, ebből primer csővezeték 127 kilométer, szekunder csővezeték 80 kilométer. A fűtött légköbméter: meghaladja a 3 300 000 lm3-t. A hőenergia 449 fogyasztói hőközponton keresztül jut el a felhasználókhoz. A primer csővezetékekben télen 2 200 – 1 300 tonna fűtővíz kering óránként. Az előremenő vezetékeken a fűtőközeg hőfoka a 135 Celsius fokot is elérheti, a visszatérő ágban a hőmérséklet 70 fok. Nyári üzemmódban a keringetett vízmennyiség 900-600 tonna óránként, 65 illetve 52 fokos fokos hőmérsékleten. A vezetékrendszerben a gerincvezetékek névleges nyomása 25 bar, míg a hőközpontok bekötő vezetékei 16 bar nyomásfokozatúak.

A T-Szol Zrt. méretéből és tulajdonosi struktúrájából fakadóan a legmegbízhatóbb partner a tatabányai társasházkezelő piacon is. Az üzleti biztonság mellett magas színvonalú szakmai szolgáltatást, éjjel-nappali diszpécser szolgálatot, egyablakos ügyintézést, közvetlen és élő kapcsolattartást, pályázatfigyelést, biztosítási ügyek intézését, szükség esetén behajtási tevékenységet ajánl. A vállalat egyéb szolgáltatásainak köszönhetően a társasházkezelés során felmerülő egyéb feladatok komplex végrehajtását is biztosítani tudja társaságunk. A T-Szol Zrt. jól képzett karbantartási-, felújítási- és hibaelhárítási szakemberekkel és kivitelező partnerekkel rendelkezik. Fő cél, hogy a vállalat a folyamatosan változó körülményekhez alkalmazkodva a lehető leghatékonyabban, leggyorsabban szolgálja ki partnerei igényeit.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. március 24-i közgyűlésen úgy határozott, hogy a köztemetők és krematórium üzemeltetési feladatok ellátásával 2016. július 1-től kezdődően a T-Szol Zrt-t bízza meg. Ennek keretében a T-Szol Zrt. nem csak a városi temetők üzemeltetését látja el, hanem teljes körű kegyeleti szolgáltatást is nyújt. A központi ügyintézés a Síkvölgyi temetőben történik. Itt van lehetőség a teljes körű temetkezési szolgáltatási, illetve sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézésre.

A T-Szol Zrt. saját tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek hasznosításának feladatait Társaságunk Ingatlangazdálkodási Csoportja látja el. Társaságunk Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatától vagyonkezelésbe kapott közel 400 db nem lakáscélú helyiséget is magába foglaló ingatlan portfóliójában megtalálhatók az üzlethelyiségek, irodák, tárolók, pincék, garázsok. Ingatlangazdálkodási Csoportunk munkája során ellátja az ingatlan-portfólió kezelését, megszervezi az ingatlanok bérbe, illetve használatba adását. Csoportunk az ingatlanok kezelése során gondoskodik az ingatlanvagyon nyilvántartásáról, állagának és értékének a megőrzéséről, védelméről, hatékony és gazdaságos működtetéséről. Az ingatlanok hasznosításával összefüggésben szervezi az ingatlanok megtekintését, valamint előkészíti az ingatlan bérletére, használatára vonatkozó szerződéseket. A bérelhető ingatlanok rövid ismertetését, a helyiségbérleti szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket szabályozó ajánlattételi felhívást az érdeklődők megtalálhatják a weboldalon.

A T-Szol Zrt. Létesítményüzemeltetési Csoport műszaki csapata foglalkozik az Önkormányzat kezelésében lévő intézmények műszaki hibáinak elhárításával, javításával, az épületgépészeti rendszerek üzemkész állapotban tartásával, üzemeltetésével, továbbá az Önkormányzati Intézmények szekunder oldali fűtési rendszereinek üzemeltetésével, és hibaelhárításával. Fentiek mellett az Önkormányzati tulajdonú bérlakások, az Ingatlanhasznosítási csoport kezelésében lévő ingatlanok, valamint a Társasházkezelés által kezelt társasházak fent említett és egyéb műszaki feladatinak ellátásával foglalkozik.

2014. január 1-től az Önkormányzat közterülettel kapcsolatos feladatait a T-Szol Zrt. Közterület-kezelési Igazgatósága látja el. A közterület-kezelés főbb feladatai közé tartozik a parkfenntartás, a játszótér üzemeltetés, a köztisztaság, továbbá az útfelügyelet, útfenntartás és forgalomtechnika. A feladatok közé tartozik továbbá a játszótereken a homok, az ütéscsillapító felületek kicserélése. Hosszú évek után a közterület-kezelésnek köszönhetően újra láthatunk tulipánokat és nárciszokat a városban, valamint több száz muskátli került kihelyezésre a városban. A közterület-kezelés végzi továbbá a város útjainak ünnep előtti fellobogózását, évente három alkalommal. A kisebb-nagyobb városi rendezvények alkalmával is az igazgatóság feladata a parkfenntartás, illetve a köztisztasági munkák elvégzése is. A mindennapokban, valamint a rendezvények ideje alatt a parkok, zöldterületek képe mindig csodás látványt nyújt a város lakói, illetve az ide érkezők számára.

Céginformáció

Cégnév
T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

Rövidített cégnév:
T-Szol Zrt.

Székhely
2800 Tatabánya, Győri út 23.

Levélcím
2800 Tatabánya, Pf.: 104.

GPS koordináták
N 47.5903 és E 18.3920

Telefonközpont
34/316-022
Fax: 34/331-410

Elektronikus levelezési cím
tavho.titkarsag@tszol.hu

Honlap címe
www.tszol.hu

Adószám
11183934-2-11

Cégjegyzékszám
11-10-001426

Cégbíróság
Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám
MBH Bank Nyrt.
10300002-40005102-00003285

IBAN szám
HU 62 10300002 40005102 00003285

GIRO azonosító
A11183934

SWIFT kód (BIC)
MKKBHUHB 10300002 40005102 00003285

Fogyasztóvédelem és felügyeleti szerveink

Üzletpolitikánk fontos része az ügyfelekkel való kapcsolat javítása, fogyasztóink érdekeinek védelme, melyben a panaszok fogadásának és kezelésének kiemelt szerepe van. A panaszok kezelése jellemzően az ügyfélszolgálaton keresztül történik.

Fogyasztóink a távhő- és melegvíz szolgáltatással, valamint a számlázással kapcsolatos panaszuk kivizsgálását és orvoslását elsősorban ügyfélszolgálati irodánktól kérhetik. Amennyiben intézkedésünket nem találják megfelelőnek, az alábbi fogyasztóvédelmi szervezetekhez és felhasználói érdekképviseletekhez fordulhatnak:

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Telefon: 34/309-303,  központ: 34/515-100
Fax: 34/309-302, központ: 34/515-109
Elektronikus levelezési cím: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Dr. Dörnyei Vendel jegyző
Telefon: központ: 34/515-700, ügyfélszolgálat:  34/515-730
Elektronikus levelezési cím: jegyzo@ph.tatabanya.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 22/510-310
Elektronikus levelezési cím: bekeltetes@fmkik.hu

Adatvédelmi tisztviselő (DPO): Bovard Adatvédelmi és Szolgáltató Kft.

Cím: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 3. D. ép. 7. em. D709. ajtó
Telefon: 0670/77-14-132
Elektronikus levelezési cím: info@bovard.hu

FEOSZ Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

1191 Budapest, Üllői u. 178.
Telefon: 30/400-4477, 30/515-3210
Elektronikus levelezési cím: feosz@feosz.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Központi telefon: 06- 1/459-7777

Ügyfélszolgálat:

Telefon: +361 459 7740
Zöld szám: +36 80 205 386
Elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@mekh.hu

Központi fax: 1/459-7766
Központi elektronikus levelezési cím: mekh@mekh.hu
Fogyasztóvédelem levelezési címe: fogyasztovedelem@mekh.hu

További békéltető testületek

A 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szerinti közzétételi listák

Tisztelt Fogyasztóink, Látogatóink!

A T-Szol Zrt. kiemelten fontosnak tartja az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk, amelyet a jogszabályok e tekintetben előírnak számunkra. Az alábbi kapcsolt oldalakon teszünk eleget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott elektronikus közzétételi kötelezettségünknek.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 1. Hivatalos név, székhely, postai cím, telefon- és telefaxszám, elektronikus levélcím, a szervezet honlapjaügyfélszolgálatának elérhetőségei.
 2. A T-Szol Zrt. szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.
 3. A T-Szol Zrt. vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme).
 4. Az ügyfélszolgálat elérhetősége és az ügyfélfogadási rend.
 5. A T-Szol Zrt. irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt álló, vagy felügyelete alatt működő szervezetek, gazdasági társaságok.
 6. A T-Szol Zrt. felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban
  meghatározott adatai.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1. A T-Szol Zrt. feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok valamint a szervezeti és működési szabályzat,
  az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.
 2. szolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott esetleges kedvezmények.
 3. A T-Szol Zrt. által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások azonosító adatai; alaptevékenység keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja.
 4. Közzétett hirdetmények, közlemények.
 5. Kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.
 6. Az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.
 7. közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézési rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.
 8. A tevékenységre vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.
 9. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.
 10. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

III. Gazdálkodási adatok

 1. Számviteli törvény szerint beszámolók.
 2. A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok. Összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése. Összesítve az egyéb alkalmazottaknak
  nyújtott juttatások fajtája és mértéke.
 3. A T-Szol Zrt. által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási-, kulturális-, szociális- és sporttevékenységét
  segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.
 4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.
 5. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről).

Intengrált Irányítási Rendszer

Aktuális Integrált Irányítási Politika:

Integrált Irányítási Politika IIP-2-2022

További IIR dokumentumok:

Megszakítás