Keresés
Generic filters

Díjfizetés és számlázás

Az egyenletes számlázás lehetősége

A távfűtött lakásokban élőknek a téli időszakban nagy terhet jelent egy nagyobb összegű távhőszámla kifizetése. Erre jelent megoldást az általány típusú hődíj-számlázás. Az egyenletes hődíj-fizetés választásával a T-Szol Önnek is lehetővé kívánja tenni, hogy elkerülje az időszakosan jelentkező magasabb kiadásokat, tervezhetőbbé tegye családi költségvetését, azt ne borítsa fel a téli időjárás szélsőséges változása sem.

Bővebb információ ide kattintva érhető el.

A díjfizetés módja

  • online bankkártyás fizetéssel (akár e-számla igényléssel együtt) az E-Ügyintézés felületünkön – a regisztrációról ide kattintva talál további tájékoztatást,
  • a szolgáltató bankszámlájára történő banki átutalás, a befizetőazonosító megadásával (Bankszámlaszámunk: MBH Bank Nyrt., 10300002-40005102-00003285),
  • csoportos beszedési megbízás megadásával a saját bankjánál (a távhőszolgáltató azonosítója: A11183934),
  • készpénz átutalási megbízás vagy belföldi postautalvány felhasználásával a postán,
  • ügyfélszolgálati pénztárba történő készpénz befizetés,
  • POS terminál útján, kártyás fizetés az ügyfélszolgálati irodán.

A számlázás általános rendje

A távhőszolgáltatás – mint folyamatos szolgáltatás – jellegéből következően havi rendszerességgel minden hónapban – általában – egy számla kerül elkészítésre és kibocsátásra.

A jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően a folyamatos szolgáltatás esetében a teljesítés időpontja a fizetési határidő napja, amely az egyes díjak számlázási időszaka vonatkozásában nem azonos időpontokat jelöl. Ezek az időpontok a számlán az érintett hónap feltüntetésével jelennek meg.

A számla a lakossági és egyéb fogyasztónként/díjfizetőnként egységes, tartalma az igénybevett szolgáltatás (fűtés, fűtés + melegvíz, csak melegvíz) függvénye. A Számlamagyarázatot a dokumentumtárban, az Ügyfélszolgálat menüpontban találhatja meg.

A használati melegvíz részfizetések elszámolására a számlában üresen álló sorok szolgálnak.

A számla jogszabályokban előírt kötelező tartalmi követelményein túlmenően használati melegvíz-mérő esetében az elszámoláskori mérőállást is tartalmazza.

A számlázott díjak – forintra kerekített – összege az ÁFA alapja. A számlában felszámított ÁFA mértékét a mindenkor hatályos ÁFA törvény tartalmazza.

A távhőszolgáltató a havi számlákat a díjfizető által bejelentett levelezési címre kézbesíti, amely eltérhet a fogyasztási hely címétől.

A számlákat minden hónap első dekádjában készítjük el, és úgy kézbesíttetjük díjfizetőinknek, hogy a számlán feltüntetett fizetési határnap előtt legalább 8 nappal kézhez kapják.

A fogyasztói és díjfizetői változások akkor lesznek a számlán átvezetve, ha azok legkésőbb a számlakészítést megelőző hónap 30. napjáig a távhőszolgáltató rendelkezésére állnak.

A fogyasztói és díjfizetői változások bejelentése a távhőszolgáltató által rendszeresített nyomtatványok Ügyfélszolgálati Irodában való kitöltésével és/vagy távhőszolgáltatói átvételével történik meg.

A fogyasztó, illetve a díjfizető bejelentési kötelezettségének elmulasztása vagy késedelme a számla fizetési határidőben való kiegyenlítésére halasztó hatállyal nincs.

A távhőszolgáltató hibájából elmaradt változás-átvezetés esetén a számlát – legkésőbb a tárgyhót követő számlázásig – helyesbíteni kell, új fizetési határidő megállapításával.

A költségosztós elszámolások

A fő hőmennyiségmérőn mért mennyiséget a költségosztók felszerelése utáni első fűtési szezonban az adott díjfizetőnél fűtött légköbméter alapján osztjuk fel és költségosztós előlegként havonta szerepeltetjük a számlán.

A második szezonban a fő hőmennyiségmérőn mért mennyiségnek azt a részét, melyet a társasházközösség meghatározott, továbbra is a fűtött légköbméter alapján osztjuk fel.

A fennmaradó részt már a díjfizető korábbi szezonban mért fogyasztásának arányában osztjuk fel, és a két érték összegét szerepeltetjük a számlán előlegként. Ez a szolgáltató számára rendeletben is előírt eljárás biztosítja, hogy a díjfizetés összege az egyes díjfizetők valóságos fűtési szokásaihoz igazodjon.

A fűtési időszak végén (május 15. után) a lakók által megbízott cég a költségosztókon mért hőfogyasztást leolvassa, ez alapján elszámolást készít, majd azt eljuttatja a távhőszolgáltatóhoz. A szolgáltató ezután a fűtési időszakban kiszámlázott díj alapján elszámoló számlát készít.

Így azok a lakóknak, akik a fűtési időszak során valós fogyasztásuknál többet fizettek, jóváírjuk a különbözetet. A túlfizetést csoportos díjfizetés esetén folyószámlájukra utaljuk, illetve ügyfélszolgálatunkon a pénztárban felvehetik.

Az összeg készpénzben való felvételére kizárólag a számlán megjelölt díjfizető jogosult személyi igazolványa felmutatásával, azt egyéb személynek csak a díjfizetőtől kapott – 2 tanú által aláírt – meghatalmazással fizethetjük ki.

Azoknak a lakóknak, akik a fűtési időszakban a fogyasztásuknál kevesebbet fizettek, a befizetendő különbözetet számlázzuk ki, ezt a számlán megjelölt fizetési határidőig a tárgyhavi számlával együtt szükséges kiegyenlíteni.

Felhívjuk a figyelmet hogy a költségosztást tartalmazó számla módosítására illetve korrekciójára kizárólag abban az esetben van lehetőségünk, ha a felosztást végző cég a javított adatokat megküldi részünkre!

A költségosztóval történő elszámolást a költségosztós cég és társasház vagy lakásszövetkezet közt létrejött szerződés szabályozza. Kérjük, hogy amennyiben az elszámolás eredményével kapcsolatosan kérdése merülne fel, a költségosztást végző céggel vegye fel a kapcsolatot!

Költségosztós elszámolást végző cégek elérhetőségei:

Gáti Hőtechnika Kft.
Internet: http://gatikft.hu
1112 Budapest, Menyecske u. 31.
Tel/Fax: 06 1 310 04 95

Brunata képviselet – Madari Attila
Internet: http://brunata.hu
2837 Vértesszőlős, Halastó utca 3.
Tel.: 34 579 533, 20 941 47 10

Mikrontech Kft.
Internet: http://www.mikronfm.hu
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Tel.: 23 889 728, 23 331 454

Techem Kft.
Internet: https://www.techem.hu
9028 Győr, Szent Imre út 128.
Tel.: 96 618 471, 96 316 690

Reset password

Adja meg a e-mail címet, küldünk egy linket, hogy változtassa meg a jelszavát.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Iratkozzon fel e-mail

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Powered by Estatik
Megszakítás