Keresés
Generic filters

Temetkezés

 

Rólunk

A T-SZOL Zrt. Tatabánya MJV Önkormányzata megbízásából 2016 óta látja el a négy városi köztemető, 2022-től pedig a krematórium üzemeltetési feladatait, továbbá évek óta teljes körű kegyeleti és temetkezési szolgáltatást is nyújt az elhunytak hozzátartozói részére.

A temetkezési ügyintézés a Síkvölgyi úti temetőben található Temetkezési Ügyfélszolgálati Irodán történik. Kizárólag itt van lehetőség teljes körű kegyeleti és temetkezési szolgáltatások ügyintézésére. A Fő téren található Központi Ügyfélszolgálati Irodában csak sírhelyek feletti rendelkezési jog megváltásával és meghosszabbításával kapcsolatos ügyek intézhetők.

Tatabánya köztemetői:

A temetők nyitvatartási rendje:

Időszak Nyitvatartás
március 1-től – szeptember 30-ig: 6-21 óráig
október 1-től – február 28-ig: 7-18 óráig

Temetkezési Ügyfélszolgálat nyitvatartása

Sírhelyek lejárati ideje és újraváltása

A Tatabánya köztemetőiben található sírhelyek, temetkezési helyek használati ideje bizonyos időn belül lejár, ezért minden évben meghirdetjük azokat újraváltásra.

A sírhelyek lejárati ideje – eltérő megállapodás hiányában és a sírokba történő urna, illetve exhumált maradványok behelyezése kivételével – az utolsó temetéstől számított

 • 25 év a hagyományos (koporsós) sírok és az urnasírok esetében,
 • 10 év urnafülkék esetében,
 • 60 év a kripták esetében,
 • vagy az újraváltási számlán megjelölt dátum.

A sírokba történő urna, illetve exhumált maradványok behelyezése a lejárati időt nem hosszabbítja meg! Kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy lehetőségeikhez mérten próbálják meg határidőn belül felkeresni irodáinkat, mert a lejárat után – a fennálló rendelkezések értelmében – az újra nem váltott temetkezési helyeket kiüríthetjük és értékesíthetjük.

Hol lehet újraváltani a temetkezési helyeket?

A sírhelymegváltás lehetséges személyesen a Síkvölgyi úti temetőben található Temetkezési Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Megyeháza téri Központi Ügyfélszolgálati Irodában. A Síkvölgyi úti temetőben található irodánkba a hosszabb várakozás elkerülése érdekében célszerű időpontot egyeztetni.

Lehetőség van személyes megjelenés nélkül a sírhely megváltásra. Ebben az esetben átutalással kell kiegyenlíteni a számlát, amit e-mail-ben küldünk. A számla kiállításához szükség van a temetkezési helyet újraváltó nevére, címére, telefonszámára, e-mail címére. A kiállított számlán megtalálható a bankszámlaszámunk, amire az átutalást teljesíteni kell.

Feladataink

Vezérelvünk: „Az emlékezéshez méltó környezet biztosítása.”

Üzemeltetési feladatköreink közé tartozik többek között a fűnyírás, a lombgyűjtés, a növényzet gondozása. Karbantartjuk a ravatalozók, temetők infrastruktúráját, táblákat helyezünk ki és feliratozzuk azokat. A sírhelyek kivételével (melyek gondozása a hozzátartozó feladata) takarítjuk a köztemetők területét, összegyűjtjük a hulladékot, télen síkosság-mentesítünk. Feladatunk továbbá az ügyintézés biztosítása (sírhelymegválás, temetői díj és ravatalhasználat), a krematórium üzemeltetése, valamint mindenszentek és halottak napján a fokozott feladatellátás.

Az üzemeltetési feladatok ellátása mellett a T-Szol Zrt. úgy határozott, hogy a lakosság szolgálatában nem csak a városi temetők üzemeltetését látja el, hanem teljes körű kegyeleti szolgáltatást is nyújt. A Társaság engedéllyel rendelkezik az összes temetkezés-szolgáltatói tevékenység elvégzésére.

Teljes körű kegyeleti és temetkezési szolgáltatásaink:

 • temetésfelvétel,
 • elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése,
 • temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az eltemettető felé történő értékesítést is,
 • ravatalozás,
 • sírhelynyitás és visszahantolás,
 • sírba helyezés,
 • halottszállítás,
 • hamvasztás és urnakiadás,
 • urnaelhelyezés,
 • hamvak szórása,
 • exhumálás,
 • újratemetés.


Bányász emlékmű idézetek

 


Bányászhimnusz

 
Rövidített szöveg
 
Szerencse fel! Szerencse le!
Ilyen a bányász élete.
Váratlan vész rohanja meg,
Mint bérc tetőt a fergeteg.
 
Nem kincs után sóvárgok én,
Bányász kislányt óhajtok én.
Bányász kislányt óhajt szívem,
Ki szívében bányász legyen.
 
És hogyha majd a föld ölében
végóránkat éljük,
Isten kezében életünk,
Ő megsegít reméljük!
 
Te kisleány ne bánkódjál
Bányászként halni szép halál!
Egekbe szállani fel, fel!
Szerencse fel! Szerencse fel!
Szerencse fel!
 
——————————
Teljes szöveg
 
Szerencse fel! Szerencse le!
Ilyen a bányász élete,
Váratlan vész rohanja meg,
Mint bérctetőt a fergeteg.
 
Nem kincs után sóvárgok én,
Bányász kislányt óhajtok én.
Bányász kislányt óhajt szívem,
Ki szívében bányász legyen.
 
Kökény szemű bányász kislány,
Szívemben csak bányászkodjál!
Kincsekben osztozom veled,
S e kincs a tiszta szerelem.
 
Borulj reám, szép kedvesem,
Mert nem lehetsz mindig velem.
Az akna hív, Isten veled,
De itt hagyom szerelmemet.
 
Az én igaz szívem helyén,
Hű szívedet viszem el én,
Megőriz majd az engemet,
Bányász kislány, Isten veled!
 
Ne félj, ne sírj, nincs ok, miért,
Gonosz halál ott nem kísért,
Bár lenn van a bányász hona,
Mégis közel az ég oda.
 
Nincsen madár, lomb se fakad,
Ott a nehéz sziklák alatt,
Mégis a szív úgy feldobog,
A csille száll, a mécs lobog.
 
Örök homály, vad éjszaka,
Mégis közel az ég oda.
Csillog a mécs, sugárt lövell, 
Szerencse fel! Szerencse fel!
Szerencse fel!
 
Van itt alant örök tavasz,
A bányásznak hű szíve az.
Nem hervadó a kikelet,
Benne a virága szeretet.
 
Te szép virág, bányász kislány,
Érted virul, érted csupán.
Míg rámosolyog, nem hervad el,
Szerencse fel! Szerencse fel!
Szerencse fel!
 
Ha majd nyugszunk mélyen alant,
Nem lesz nekünk nehéz a hant,
Anyánk a föld majd átölel,
Szerencse fel! Szerencse fel!
Szerencse fel!
 
Ha majd egykor a föld ölébe’
Végóránkat éljük,
Isten kezébe’ életünk,
S Ő megsegít, reméljük.
 
Te kisleány, ne bánkódjál,
Bányásznak halni szép halál,
Egekbe szállani fel, fel,
Szerencse fel! Szerencse fel!
Szerencse fel!

 


 

Szent Borbála ima

 

Ó, szent Borbála, dicső menyasszony,
Testemet és lelkemet én Reád bízom.
Úgy halálban, mint életben:
Légy nekem mindig védőszentem.
Utolsó órámban,
hogy Krisztus szent Testét
Magamhoz fogadjam.
Isten irgalmában részesüljek,
Amikor testemből elszáll a lélek.
A rossz szellemet taszítsd el tőlem,
Védő jóságoddal maradj mellettem,
És vidd Istenhez megtért lelkem!
Ámen
 

 

Kapcsolat

Temetkezési Ügyfélszolgálat

Ügyfélfogadási idő

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a T-Szol Zrt. Temetkezési Ügyfélszolgálatán az azonnali ügyintézés mellett lehetőséget biztosítunk előzetes időpontfoglalásra is. Időpontot foglalni nyitvatartási időben (H-P: 7-15 óráig) a 34/302-295 vagy a 34/309-166 telefonszámokon lehet.
Hétfő: 7 – 15 óráig
Kedd: 7 – 15 óráig
Szerda: 7 – 15 óráig
Csütörtök: 7 – 15 óráig
Péntek: 7 – 15 óráig
Temetők nyitvatartási rendje
Intézhető ügytípusok

Központi Ügyfélszolgálat

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 7 – 19 óráig
Kedd: 8 – 16 óráig
Szerda: 8 – 16 óráig
Csütörtök: 8 – 16 óráig
Péntek: 8 – 12 óráig
Online időpontfoglalás
Intézhető ügytípusok

Gyakori kérdések

A sírhelymegváltás lehetséges személyesen a Síkvölgyi úti temetőben található Temetkezési Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Megyeháza téri Központi Ügyfélszolgálati Irodában. A Síkvölgyi úti temetőben található irodánkba a hosszabb várakozás elkerülése érdekében célszerű időpontot egyeztetni.

Lehetőség van személyes megjelenés nélkül a sírhely megváltásra. Ebben az esetben átutalással kell kiegyenlíteni a számlát, amit e-mail-ben küldünk. A számla kiállításához szükség van a temetkezési helyet újraváltó nevére, címére, telefonszámára, e-mail címére. A kiállított számlán megtalálható a bankszámlaszámunk, amire az átutalást teljesíteni kell.

Az urnafülke feletti rendelkezési jog (használati idő) időtartama 10 év. Az urnasír feletti rendelkezési jog (használati idő) időtartama 25 év. A meghosszabbítás legrövidebb időtartama urnasírhely és urnafülke esetén 10 év. A használati idő lejárta után az urnafülke és az urnasír is újraváltható.

A koporsós sírhely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) 25 év, amelyet mindig az utolsó koporsós temetéstől, vagy újraváltástól kell számítani. Koporsós rátemetés esetén a használati idő, a rátemetés idejétől számított 25 év. A használati időt az urna és az exhumált maradványok rátemetése nem hosszabbítja meg. A használati idő lejárta után a sírhely újraváltható. A meghosszabbítás legrövidebb időtartama 10 év.

A kripta (sírbolt) használati ideje 60 év. Az újraváltás legrövidebb ideje 30 év.

Nem, a temetők területén kereskedelmi tevékenység nem folytatható.

Nem. Ilyen jellegű munkát csak engedéllyel rendelkező kőfaragók végezhetnek.

Igen.

A sírról való elszáradt koszorúk eltávolítása a család feladata, de térítés ellenében megrendelhető.

Az elhunyt urnásan és koporsósan is áthelyezhető.

Igen. A Síkvölgyi úti temetőben van lehetőség vízmosás által történő szórásos temetésre, az Újtelepi (VII. telepi) temetőben pedig száraz szórásos temetésre. Utóbbi a vízbemosásos szórással ellentétben az év fagymentes hónapjaiban is használható.

Egyes sírhelybe 25 éven belül két koporsó helyezhető el.

Egyes koporsós sírhelybe legfeljebb 4 urnát lehet behelyezni. Az urnás temetés nem hosszabbítja meg a sírhely érvényességét.

Egy urnasírba, legfeljebb 4 urna helyezhető el.

Az urnafülkébe alapvetően egy darab hagyományos urna helyezhető el, azonban ha a hamvakat úgynevezett „iker urnába” töltjük, legfeljebb kettő. Az iker urna egy szögletes alakú urna, mely helytakarékosság céljából terjedt el. Ellentétben a hagyományos kerek urnákkal, egy urnafülkébe két iker urna is elhelyezhető egymás mellé. A meglévő hamvak áttölthetőek iker urnába.

A Felsőgallai és Újbánhidai temetőkbe gépjárművel behajtani és azzal közlekedni – az engedélyezett munkálatokat végzők kivételével – tilos.

Az Újtelepi és a Síkvölgyi úti temetőbe a T-Szol Zrt., mint üzemeltető által kiállított behajtási engedéllyel lehet közlekedni. A gépjármű-közlekedés csak az Üzemeltető által kijelölt kapun lehetséges. A halottak napja idején kihirdetett nyitvatartás alatt, az Újtelepi temetőbe nem lehet behajtani gépjárművel. A behajtási engedélyt a Síkvölgyi úti temetőben található Temetkezési Ügyfélszolgálati Irodában lehet igényelni.

A T-Szol Temetkezési Ügyfélszolgálati Iroda a Síkvölgyi úti temetőben található irodaházban fogadja az ügyfeleket.
Cím: Tatabánya Síkvölgyi út. Hrsz. 01009/12 (3-as kapu a kőkerítés végén.)

A T-Szol Temetkezési Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartását a Kapcsolat oldalon találja.

A tatabányai köztemetők – Síkvölgyi úti temető, Újtelepi (VII-es telepi) temető, Újbánhidai temető, Felsőgallai temető – nyitvatartási rendje a T-SZOL Temetkezés oldalán, ide kattintva található.

Reset password

Adja meg a e-mail címet, küldünk egy linket, hogy változtassa meg a jelszavát.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Iratkozzon fel e-mail

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Powered by Estatik
Megszakítás