Melegvíz

A használati melegvíz készítése
A használati melegvíz felmelegített ivóvíz, amelyet a háztartásokban elsősorban tisztálkodásra, mosásra és takarításra használnak. A T-Szol Zrt. által szolgáltatott melegvíz minősége alapvetően a városi ivóvízhálózat vizének minőségétől függ. A használati melegvíz előállítása a hőközpontokban történik elsősorban a fűtési melegvíz előállításához már felhasznált primer forróvíz további lehűtésével.

A használati melegvíz előírt hőfoka hibátlan fogyasztói rendszer esetén az épület csatlakozási pontjánál legalább 42°C +/- 2°C. „Hibásnak” tekinthető a fogyasztói rendszer, ha nincs kiépítve a legtávolabbi csapolóig cirkulációs vezeték, vagy a cirkuláció a fogyasztói rendszer üzemképtelensége miatt nem működik.

Megfelelő a kiépítettség, ha az alap és felszálló vezetékek is cirkulációs hálózattal vannak ellátva és rendeltetésszerűen működnek, a használati melegvíz és cirkulációs hálózat teljes mértékben folyamatos hőszigeteléssel biztosított.

A fogyasztó azt igényelné, hogy a melegvízcsap megnyitását követően azonnal jelenjék meg a melegvíz. Ez fizikai okokból maradéktalanul nem teljesíthető, mivel a hosszabb ideig használaton kívüli vezetékben lehűl a melegvíz, és a csap újranyitásakor a már lehűlt víz folyik egy ideig.

Használati melegvíz panaszt a 34/600-700-as számon, éjjel-nappal hívható ügyeletünkön lehet bejelenteni. A panaszt kivizsgáljuk, a tevékenységi körünkbe tartozó hibát elhárítjuk, az azon kívüli hiba elhárítására javaslatot adunk.

A melegvíz felhasználását mérő óra állását négyhavonta olvassuk le, a kattintással megtekinthető ütemterv alapján. A leolvasásról előzetesen tájékoztatást függesztünk ki a lépcsőházban. A melegvíz fogyasztásánál nincs maradványvíz, a mellékmérőt a T-Szol Zrt. elszámolási mérőnek fogadja el.

Két elszámolási időszak között az előző időszak fogyasztási átlagából képzett részfizetési mennyiséget állapítunk meg.

A melegvíz átlag módosítása

Ha a melegvíz fogyasztási szokásai megváltoznak (a lakás üresen áll, vagy a lakásban élők száma változik) az ügyfélszolgálat 34/600-700-as számán kérhető a havonta számlázandó részfizetés módosítása.

Amennyiben előre tervezetten huzamosabb ideig nem tartózkodnak a lakásban, a 2-es számú űrlap kitöltésével kérhetik, hogy a melegvíz órán „0”-ás átlagot figyelembe véve szüneteltessük a fogyasztást!

A melegvízdíj a nemcsak a felmelegítésre fordított hőnek a költségeit, hanem a Vízműtől a hőszolgáltató által vásárolt hidegvíz árát, a csatornadíjat és az áthárított vízterhelési díjat is tartalmazza, ezeket az összegeket a T-Szol Zrt. az ÉDV Rt-nek utalja tovább.

Mivel a melegvízhez szükséges hidegvíz díja 27 %-os ÁFA körbe tartozik, a vízmelegítés hődíja pedig 5 %-os ÁFA-val számolandó, ennek tételeit két külön sorban kell a számlán feltüntetnünk.

A nyári karbantartás során a távhővezeték-hálózat ágvezetékeit az üzemi nyomásnál magasabbal terhelik meg és vizsgálják az esetleges lyukadásokat. A karbantartás általában olyan hibákat tár fel, melyek télen az egész városra kiterjedő többnapos fűtésszünetet okozhatnának.

A munkálatok ideje alatt városrészenként eltérő időben szünetel a melegvízszolgáltatás. A melegvízszünetek időpontjáról a helyi hírközlő eszközökben és honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk. Egyúttal felhívjuk a tisztelt fogyasztók figyelmét, hogy a melegvízszünet alatt a melegvíz csapját ne nyissák ki, mert az óra az elfogyasztott mennyiséget meleg vízként tartja nyilván.

A melegvízszünetet mindig csak a szükséges ideig tartjuk fent, a munkálatok rendszerint a meghirdetett öt napos határidő előtt befejeződnek, ekkor a szolgáltatást azonnal újra biztosítjuk.

Augusztus elején karbantartás miatt a Tatabánya Fűtőerőmű is leáll egy napra. Az erőmű a leállás idejét ahhoz az időponthoz igazítja, amikor a T-Szol Zrt. a legnagyobb szolgáltatási területen szünetelteti az ellátást, így az egész város érintő melegvízszünet a legkevesebb fogyasztónak okoz kellemetlenséget.

A 2018-as évi tervezett melegvíz-korlátozás ütemezését ide kattintva tekintheti meg.

T-Szol Zrt. tájékoztatja a használati melegvíz-órával rendelkező fogyasztóit, hogy 2012. szeptember 1-jétől hatályba lépett a 274/2012. (VIII. 31.) kormányrendelet, amely szerint a mellékvízmérők hitelesítési hatálya hat évről nyolc évre módosult.

A melegvíz-órákon fel van tüntetve a beszerelési évszám, attól számítva nyolc évig hitelesnek tekinthető a mérő. A hitelesítés lejártát a T-Szol Zrt. a korábbi gyakorlatnak megfelelően nyilvántartja és a szükséges időpontban az órát díjmentesen cseréli. A sorra kerülő óracseréről a fogyasztókat levélben tájékoztatjuk..