Rólunk

A T-Szol Zrt. méretéből és tulajdonosi struktúrájából fakadóan az egyik legmegbízhatóbb partner a tatabányai társasházkezelő piacon is. Az üzleti biztonság mellett magas színvonalú szakmai szolgáltatást, éjjel-nappali diszpécser szolgálatot, egyablakos ügyintézést, közvetlen és élő kapcsolattartást, pályázatfigyelést, biztosítási ügyek intézését, szükség esetén behajtási tevékenységet ajánl. A vállalat egyéb szolgáltatásainak köszönhetően a társasházkezelés során felmerülő egyéb feladatok komplex végrehajtását is biztosítani tudja társaságunk. A T-Szol Zrt. jól képzett karbantartási-, felújítási- és hibaelhárítási szakemberekkel és kivitelező partnerekkel rendelkezik. Fő cél, hogy a vállalat a folyamatosan változó körülményekhez alkalmazkodva a lehető leghatékonyabban, leggyorsabban szolgálja ki partnerei igényeit.

Szolgáltatásaink:

Gazdálkodás

Javaslatok kidolgozása a társasház gazdálkodására, illetve a közös tulajdonú ingatlanok és épületrészek hasznosítására, értékesítésére. Éves költségvetés elkészítése, pénzügyi elszámolás oly módon, hogy az a tulajdonosok számára egyértelmű és kellően részletezett legyen. A terv és a beszámoló szerkezete egységes, ezáltal összevethető. Adminisztratív feladatok ellátása, társasházi bankszámla kezelése, könyvelés.

A mindenkori megtakarítási lehetőségek (felújítási alap, lekötött számla, lakáskassza stb.) ismertetése, döntés előkészítése a közgyűlés számára.

A Társasház közös költségének üzemeltetési, illetve felújítási alapnak elkülönített számlán való kezelése.

Az előirányzott közös költség befizetéseinek ellenőrzése, elmaradások behajtása (SZMSZ és közgyűlési határozatok alapján: felszólítás, ügyvédi felszólítás, fizetési meghagyás, végrehajtás, jelzálogjog bejegyzése, felmerült költségek, kamatok megterhelése a tartozó felé.)

Műszaki munkálatok

Felújítási terv készítése, a felújítás irányítása és ellenőrzése műszaki, minőségi és gazdasági oldalról. Az elvégzendő karbantartási-, hibaelhárítási- és felújítási munkák intézése, azonnali hibaelhárítások, valamint életveszély elhárításának intézése, műszaki bejárások bonyolítása. Az épület rendeltetésszerű használatát gátló azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárításának biztosítása.

Kivitelezési munkák teljes körű ügyintézése (árajánlatok bekérése, munkákra rangsor javaslat készítése, közgyűlés számára döntés előkészítése, végrehajtás során művezetői ellenőri felügyeletre megbízás közgyűlési felhatalmazás alapján, elkészült munka átvétele)

Karbantartási feladatok szervezése (pl. felvonó karbantartás, tűzoltó készülékek és tűzcsapok hitelesítése).

Szervezés

Szervezeti- és Működési Szabályzat, Házirend, illetve az Alapító Okirat elkészítése, illetve szükség szerinti módosítás lebonyolítása (ügyvéd igénybe vételével). Közgyűlés összehívása minimum évi egy alkalommal (beszámoló közgyűlés megtartása legkésőbb május 31-ig). Az elvégzett feladatokról tételes beszámolás.

Folyamatos kapcsolattartás a tulajdonosokkal, a számvizsgáló bizottsági tagokkal.

Szolgáltató vállalatokkal, közüzemi szolgáltatókkal való szerződés megkötése, számla kiegyenlítés, annak jogosságának ellenőrzése, Társasház képviselete harmadik személlyel szemben, Társasház kötelezettségeinek teljesítése.

Munkáltatói jogok gyakorlása, amennyiben a Társasház a házfelügyelői-, gondnoki, háztakarítói, portaszolgálati stb. munkákra munkavállalót alkalmaz.

Versenyképes árainkat társasházanként, az albetétek számától függően határozzuk meg. A kezelési díj magába foglalja a társasház könyvelést, ügyintézést, ügyeleti díjat is.

A korszerűsítési pályázatok és beruházások finanszírozási lehetőségeinek felkutatásáért, lebonyolításáért külön díjat nem számolunk fel.

A T-Szol Zrt. Társasházkezelési Csoportja 2019 januárjától egy moder társasházkezelési rendszerben, az EHáz rendszerben tartja nyilván a társasházak adatait, tárolja elektronikusan azok dokumentumait és végzi a társasházi könyvelést. Mindez a lakóközösségek minél teljeskörűbb kiszolgálása mellett lehetőséget biztosít a T-Szol Zrt. környezetvédelmi célkitűzéseinek megvalósítására is, hiszen az EHáz rendszer használatával egyre inkább háttérbe szorul a papíralapú információcsere.

Az EHáz „lakói” moduljának használatával a tulajdonosok számára lehetőség nyílik az üzenőfalra elhelyezett friss információkat azonnal olvasni, a társasházban felmerülő kérdésekről informálódni. Az EHáz felületének használatához nincs szükség másra, mint egy internet-képes eszközre, és legyen az akár egy laptop, tablet, vagy mobiltelefon, a tulajdonosok máris beléphetnek saját azonosítójukkal és láthatják befizetéseiket, a társasház dokumentumait, vállalkozói szerződéseket, közgyűlési jegyzőkönyveket illetve a társasházzal kapcsolatos egyéb információkat.